Wiadomości

W dniu 24.03.2018 w Zofipolu koło Krakowa odbyło się posiedzenie   Zarządu Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona województwa małopolskiego. Na zaproszenie władz wojewódzkich w zebraniu uczestniczyli Przewodniczący ZZR Lech Kuropatwiński oraz Marek Duszyński.

Dominującym tematem obrad było sprawozdanie z działalności organizacji za rok 2017, które przedstawił Przewodniczący ZZR Małopolska Aleksander Luty.

Po przyjęciu przez delegatów planu działań związku na rok 2018, odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej na miejsce po zmarłym koledze Janie Dańcu. Nowo wybranani członkowie komisji to: Światek Sylwester, Barbara Sroga oraz Anna Bubak.

Po zakończeniu części oficjalnej obrad obyło się było spotkanie z rodzicami, których dzieci skorzystały z naszej oferty uczestnicząc w koloniach organizowanych przez Fundację Szansa dla Gmin przy wsparciu wolontariuszy ze Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona województwa małopolskiego. Nie obyło się bez pochwał i podziękowań za profesjonalne zorganizowane wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach letnich i zimowych.

(al)