wielkopolska

województwo wielkopolskie

Związek Zawodowy Rol­nictwa SAMOOBRONA województwa wielkopol­skiego poprzez swoją Fun­dacje „Szansa dla Gmin' już po raz dwudziesty re­krutuje dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (najstar­sze 2002 rok ur.) na zimo­wisko w lutym 2018. Zimowisko będzie zorga­nizowane w górach* w Pen­sjonacie „Skalny Brzeg” w Czarnej Górze, niedale­ko Zakopanego. Obiekt jest organizacyjnie przygotowa­ny z pełnym wyżywieniem i noclegami oraz ogrzewa­niem. Bogaty program wy­pełniony różnymi zajęciami pod opieką kadry pedago­gicznej.


W dniu 5 sierpnia 2017 roku minęła szósta rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Leppera. Jak co roku Samoobrona uczciła pamięć legendarnego, charyzmatycznego przywódcy organizując obchody rocznicowe.