Głos Wągrowiecki - NA ZIMOWISKO Z FUNDACJĄ

Zimowisko będzie zorga­nizowane w górach* w Pen­sjonacie „Skalny Brzeg” w Czarnej Górze, niedale­ko Zakopanego. Obiekt jest organizacyjnie przygotowa­ny z pełnym wyżywieniem i noclegami oraz ogrzewa­niem. Bogaty program wy­pełniony różnymi zajęciami pod opieką kadry pedago­gicznej.

archiwum2.jpg