W dniu 15 listopada w gmachu przy ul. Wspólnej 30 odbyło się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu - Ryszardem Zarudzkim. Delegacji związkowców przewodniczył Lech Kuropatwiński.


W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatnich miesiącach br. ceny jaj zarówno konsumpcyjnych, jak i do przetwórstwa rosną.


Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie tytoniu i należy do grupy pięciu największych producentów tytoniu w Unii Europejskiej, którzy dostarczają 85% produkcji całej Unii Europejskiej.