Od 19 stycznia 2018 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które umożliwiają producentom rolnym skorzystanie z kolejnego unijnego mechanizmu wsparcia rynku owoców, w związku z kontynuacją wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu określonych produktów rolnych z państw Unii Europejskiej.

Nowe rozporządzenie przewiduje możliwość uzyskania wsparcia finansowego za przeprowadzenie m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r. W przypadku Polski, w ramach tych operacji przewidziano możliwość wycofania z rynku 76 500 ton owoców. Jednocześnie przepisy UE umożliwiają wycofanie z rynku dodatkowo 2 tys. ton owoców, wybranych przez państwo członkowskie.

Przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. zasady funkcjonowania systemu wsparcia są podobne do poprzednich mechanizmów wsparcia sektora ogrodniczego, uruchomionych w związku z rosyjskim embargo. Na podstawie przepisów krajowych organizacje producentów owoców i warzyw oraz producenci indywidualni będą mogli dokonywać operacji wycofania z rynku. Istotną zmianą w realizacji mechanizmu wsparcia jest jego przekazanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku z wygaszeniem z dniem 1 września 2017 r. Agencji Rynku Rolnego.

Podstawa prawna

11 stycznia 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 82). Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie 19 stycznia br.

Uregulowania UE określające zasady funkcjonowania ostatniego mechanizmu zostały ustanowione w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców (Dz.U. L 170 z 1.7.2017, s. 31). Uregulowania te mają na celu ograniczenie podaży owoców tradycyjnie eksportowanych z UE do Rosji przed wprowadzeniem embargo, a w rezultacie ustabilizowanie ich cen na rynkach UE.

Aktualne informacje na temat obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych oraz wymogów mechanizmu znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego.html, w zakładce „Embargo rosyjskie”.

źródło: mrirw

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT


Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


15 grudnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz. U. poz. 2272).


Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA (Self Defence)  w Brukseli na posiedzeniu COPA COGECA - europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze - reprezentowali  Andrzej Adamczewski (Białogard), Roman Gola, Andrzej Kot (obaj Połczyn Zdrój) oraz Przewodniczący Związku Lech Kuropatwiński.


W dniu 15 listopada w gmachu przy ul. Wspólnej 30 odbyło się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu - Ryszardem Zarudzkim. Delegacji związkowców przewodniczył Lech Kuropatwiński.


W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatnich miesiącach br. ceny jaj zarówno konsumpcyjnych, jak i do przetwórstwa rosną.