Komunikat

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona Fundacja Szansa dla Gmin zwraca się do rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie o wpłaty w wysokości 400 zł na konto Fundacji Szansa dla Gmin do dnia 25.04.2017.

Numer konta:
Fundacja Szansa dla Gmin 00-508 Warszawa al. Jerozolimskie 11/19 
Nr konta 52116022020000000127194319
z dopiskiem Kolonie Małopolska w wysokości 400 zł.

oraz dokonanie Wplaty na Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona w wysokości 45.00 zł u skarbnika związku. 

Jan Wójcik