Wiadomości

W dniu 26 kwietni br. w Białymstoku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku.

W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. W głosowaniu tajnym członkowie Rady zdecydowali, że Przewodniczącym został Pan Bogdan Stachurski z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" zaś Wiceprzewodniczącym nasz kolega Andrzej Chmielewski.
W skład Rady wchodzą ponadto :

  • Sławomir Cudnik - Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
  • Dariusz Ciochanowski - Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej "SOLIDARNI"
  • Halina Dądziło - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych
  • Bożena Jolanta Jelska - Jaroś Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku
  • Michał Krajewski - Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
  • Piotr Stocki - Podlaska Izba Rolnicza
  • Witold Grunwald - Podlaska Izba Rolnicza

(ach)