Wiadomości

Rozpoczęła się pierwsza dwuletnia kadencja Rady Społecznej powołanej przez Dyrektora OT KOWR w Olsztynie, składającej się z przedstawicieli organizacji rolniczych. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Pierwsze posiedzenie Rady otworzył Grzegorz Kierozalski – Dyrektor OT KOWR w Olsztynie, który przedstawił zakres prac Rady Społecznej oraz zagadnienia podlegające uzgodnieniu z Radą, wynikające z przepisów obowiązującego prawa. Następnie w drodze głosowania wybrano Przewodniczącego Rady Społecznej, którym został Jan Heichel – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Wiceprzewodniczącego –Janusza Bryczkowskiego ze Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”.

Już podczas inauguracyjnego posiedzenia Rada Społeczna podjęła pierwsze decyzje dotyczące zaopiniowania wniosków w sprawie sposobu rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP oraz wydała pierwsze opinie dotyczące dzierżawy i sprzedaży nieruchomości rolnych oraz przekazywania nieruchomości Zasobu WRSP innym osobom prawnym.

źródło: kowr